Välkommen till återupptagen förbundsstämma 2020!

Kallelse till återupptagen förbundsstämman den 27 september kl.18.00 Datum RFoD:s forbundsstämma: Söndag, den 10 maj 2020. Tid: kl.15.00Återupptas: Söndag, den 27 sept 2020. Tid: kl 18.00  Mötet hålls i Zoom, länk erhålles efter anmälan här: https://form.jotform.com/202566334653355 På den återupptagna förbundsstämman behandlas två kvarstående punkter, nr 4 och 5 på dagordningen. På grund av omständigheter i samband med […]

Continue reading