På Turné!

På Turné är ett unikt samarbete mellan regionala musikinstitutioner och musikarrangörer över hela Sverige. Målet är en ny nationell turnéstruktur där fler ska kunna ta del av ett brett musikutbud av hög kvalitet, oavsett var man bor. Utformandet av projektet sker i samarbete mellan Regional Musik i Sverige, MAIS – Musikarrangörer i Samverkan, där alla musikriksförbund […]

Continue reading