Swedish Root Category

Press om oss och våra projekt

Här kommer vi lägga ut publicerade artiklar om RFoD och vår verksamhet samt länkar till TV- och radioavsnitt om våra aktiviteter.

Om Stallet

STALLET FOLK & VÄRLDSMUSIK 2014

 

Beskrivning av verksamheten

 

Genom Stallet arbetar RFoD med att föra fram det bästa folk- och världsmusik genren i Sverige har att erbjuda. Under 2013 har en stor utveckling skett av organisationen bakom verksamheten. För att tydligt skilja på Stallets olika funktioner kommer vi i vår ansökan lyfta fram tre aspekter:

 

•                    PRODUCENTEN Stallet

•                    VÄXTHUSET Stallet

•                    KONSERTLOKALEN Stallet

 

PRODUCENTEN Stallet

Producenten Stallet producerar ett väl sammansatt konsertprogram med arrangemang både i konsertlokalen Stallet och andra scener i Stockholm. Producenten Stallet har ett gott anseende både i folk- och världsmusikens Sverige och internationellt. Vi hjälper utländska arrangörer komma i kontakt med svenska artister och ger goda råd till svenska och utländska aktörer (t ex ambassader) som vill presentera sitt lands folkmusik i Stockholm och nå ut till en bredare publik.

VÄXTHUSET Stallet

En del av Stallets verksamhet är att lyfta fram nya, kvinnliga och invandrade artister. Stallet är en viktig scen för unga folk- och världsmusik artister och det är många idag både nationellt och internationellt väletablerade artister och grupper som börjat sin karriär på Stallet. Stallet är en väletablerad scen med hög status för unga artister och med event-serien ”Klubb 7” – konserter för unga med unga artister arrangerade av unga arrangörer - ger vi även nya arrangörer möjligheten att förverkliga sina drömmar och idéer.

KONSERTLOKALEN Stallet

Konsertlokalen Stallet är en unik sal med genreanpassad ljudteknik och erfarna ljudtekniker som är en eftertraktad konsertlokal inte bara för folk- och världsmusik genren utan även för andra genrers arrangörer. Med en idealpublik på 30-150 beroende skapas en speciell kontakt mellan artister och publik. Under 2013 har vi börjat hyra ut Stallet till andra genres arrangörer. Dessa cross-over arrangemang kallar vi ”Stallet Guest” och i reklamen förklaras tydligt att det är en annan musikgenre eller evenemang som kommer äga rum i konsertlokalen Stallet. 

STIM-avgift

STIM har beslutat att folk- och världsmusik ska jämställas med andra genrer och vill att RFoDs medlemmar fr.o.m. januari 2014 istället för att betala schablon-mässiga avgifter rapporterar sina evenemang i efterhand och betalar STIM-avgift utifrån:

1.     Antal sålda biljetter/publiksiffror

2.     Biljettpris

3.     Andel skyddad musik

Här är tre tabeller du kan använda dig av för att räkna ut STIM-avgifter till dina evenemang:

BILJETTPRIS

Skyddad musik    > 30% mer än 31 min.

Gratis

1-100

101-150

151-200

PUBLIK

50

197,5

278

382

521

100

395

556

764

1042

150

592,5

834

1146

1563

200

790

1112

1528

2084

250

987,5

1390

1910

2605

300

1185

1668

2292

3126

           

BILJETTPRIS

Skyddad musik    < 30%

Gratis

1-100

101-150

151-200

PUBLIK

50

161

161

161

161

100

161

166,8

229,2

312,6

150

177,75

250,2

343,8

468,9

200

237

333,6

458,4

625,2

250

296,25

417

573

781,5

300

355,5

500,4

687,6

937,8

           

BILJETTPRIS

Skyddad musik    < 5%

Gratis

1-100

101-150

151-200

PUBLIK

50

161

161

161

161

100

161

161

161

161

150

161

161

161

161

200

161

161

161

161

250

161

161

161

161

300

161

161

161

161

Vi har även laddat upp speciella checklistor för artister, folkmusiker och spelmän samt arrangörer/musikevenemang som förklarar era rättigheter och möjligheter - kolla in i vår Bibliotek.

För mer information gå in på STIMs hemsida – www.stim.se.

Arrangörsstöd

RFoD fördelar årligen statligt arrangörsstöd till sina medlemsföreningar som gör kontinuerliga arrangemang med professionella musiker. Enligt Kulturrådets riktlinjer bör bidraget användas för engagemang av yrkesverksamma musiker samt kostnader förknippade med det. Vid bidragsfördelningen beaktas arrangörens möjlighet att ge rimliga ersättningar till de fria musikgrupperna. Bidraget ska komplettera de bidrag som arrangören får från kommun/landsting.

Ansökningar tas emot årligen tidig höst och gås igenom av RFoDs arrangörsråd som tidig vår delar ut det stöd RFoD får av Kulturrådet till vidarefördelning. 

Ansökan görs online på Kulturrådets hemsida.  

 

Bidragsbesluten för nuvarande omgång meddelas via e-post under februari månad 2018. Riktlinjer för bidrag

Statligt arrangörsstöd bedöms utifrån följande riktlinjer och instruktioner

     1.   Hur mycket kommunalt och regionalt stöd får föreningen?

Det statliga stödet får inte överskrida det kommunala/regionala stödet.

  1. Hur stor är omfattningen av den professionella och kontinuerliga konsertverksamheten?

Ett riktmärke för kontinuerlig konsertverksamhet är att minst 4 konserter med professionella musiker genomförs per år.

  1. Hur innefattar verksamheten de kulturpolitiska prioriteringarna?

De kulturpolitiska prioriteringarna innebär arbete för jämställdhet, verksamhet för och med barn och ungdomar samt mångfaldsarbete.

Förtydligade instruktioner gällande jämställdhet: Riksförbunden har i år fått förtydligade instruktioner från Kulturrådet. De innebär bland annat att vi måste förklara varför vi ger statligt bidrag till verksamhet som inte lever upp till myndighetens mål om jämställdhet (dvs. att max 60 procent av resurserna får gå till det överrepresenterade könet). Om så är fallet måste vi presentera en plan för hur vi tänker nå upp till målet om jämställdhet. RFoD:s medlemsföreningar har de senaste åren haft en bra kombination av kvinnliga och manliga utövare på sina scener generellt sett och vi har inte varit tvungna att jobba med en jämställdhetsplan.

  1. Stödnivån till arrangörer påverkas förstås också av hur mycket förbundet får tilldelat i medel att vidarefördela från Kulturrådet

Festivalverksamhet

Från och med 2016 uppmanas alla musikarrangörer som bedriver enbart festivalverksamhet att söka direkt till Kulturrådet istället för genom riksförbundet. 

OBS: Musikarrangörer med kontinuerlig konsertverksamhet, som också arrangerar festivaler kan fortfarande söka verksamhetsstöd till hela sin verksamhet från sina riksförbund. De konserter som i så fall görs under festival, ska rapporteras per konsert i konsertstatistiken.

För att musikfestivaler ska få stöd krävs att de är av nationellt intresse, vilket riksförbunden själva har fått definiera utifrån genrens behov och medlemsföreningarnas verksamhet. Nationellt intresse kan därmed enligt RFoD:s arrangörsråd innebära att festivalen:

 ·       är en viktig nationell mötesplats för genrens olika aktörer och lockar publik, musiker, dansare och arrangörer från flera olika regioner;

·       arbetar med genreutveckling;

·       lyfter fram våra nationella minoriteters musiktraditioner; och/eller

·       verkar för att utveckla och stimulera export och import av folk- och världsmusik.

Så här ansöker du

Steg 1: Fyll i huvudblanketten. Tänk på att alla fält måste fyllas i. Istället för att lämna tomma fält kan du fylla i en nolla, "0", om det frågas om en siffra eller skriva "ingen uppgift" om det är text som efterfrågas. Ekonomin ska anges konsekvent i SEK och alla nollor ska vara med! Efter att du tryckt på skicka får du automatiskt en kopia på din ansökan till den i ansökan angivna mailadressen.

OBS! Det går inte att spara när du fyller i blanketten, men om du vill förbereda dig kan du skriva ut blanketten och sedan kopiera in text och siffror i online-blanketten.

Steg 2: Skicka in en verksamhetsplan (frivilligt, men rekommenderat). Prioriterade områden är arbete med återväxt och föryngringsarbete, jämställdhet mellan könen samt mångfald ur både musikaliskt, etniskt och tillgänglighetsperspektiv. För att stärka er ansökan kan ni skicka in en beskrivning om hur detta arbete bedrivs. Det behöver inte vara producerat för just denna ansökan, om ni har en verksamhetsplan eller motsvarande där detta framgår kan ni bifoga den. Maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och glöm inte att ange vilken förening det gäller.

Bidragsbesluten meddelas via e-post under februari månad 2017.

Bra att veta

Föreningar med bred verksamhet

Föreningar med en bred verksamhet ska utgå från musikarrangörsverksamheten i sin ansökan. Den ska kunna skiljas ut från annan verksamhet. Intäkter och kostnader från annan verksamhet ska inte tas med i ansökan om arrangörsstöd.

Professionella musiker

Arrangörsstödet kan ges till arrangemang med professionella musiker, vilket inte betyder att arrangörer inte får/kan/bör/ska arrangera konserter med semiprofessionella musiker eller amatörmusiker. Det innebär bara att det är viktigt att tydligt visa i ansökan vilka akter som är med professionella musiker. Med professionella musiker menas generellt yrkesverksamma musiker som till en stor del lever på sin musik, vilket oftast innebär att de gått en yrkesförberedande utbildning eller liknande, t ex lärt sig en tradition direkt av en erkänt duktig traditionsbärare. Professionella musiker får också gage som överstiger Musikerförbundets riksminimitariffer. På Musikerförbundets hemsida finns idag riksminimitariffer från 2013. 


Arrangörsrådet

Det är RFoD:s styrelse som tar beslut om fördelning av det årliga verksamhetsstödet, efter beredning och förslag från arrangörsrådet, som varje år utses av styrelsen. RFoD:s styrelse fattar beslut efter det att Kulturrådets styrelse fastställt storleken på RFoD:s totala bidrag avsett för vidare fördelning av arrangörsstöd.

Astrid Selling
Bräkne-Hoby 

Sonia Braska
Stockholm

Linnea Helmersson 
Umeå

 

Styrelsens representanter i arrangörsrådet

Irene Ala-Jukuri och Ulf Ödmark

Kontaktperson i arrangörsrådet 

Irene Ala-Jukuri
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Övrig information

Här kan du läsa mer om arrangörsstödet och de bidrag du kan söka direkt från Kulturrådet!