Om Stallet

STALLET FOLK & VÄRLDSMUSIK 2014

 

Beskrivning av verksamheten

 

Genom Stallet arbetar RFoD med att föra fram det bästa folk- och världsmusik genren i Sverige har att erbjuda. Under 2013 har en stor utveckling skett av organisationen bakom verksamheten. För att tydligt skilja på Stallets olika funktioner kommer vi i vår ansökan lyfta fram tre aspekter:

 

•                    PRODUCENTEN Stallet

•                    VÄXTHUSET Stallet

•                    KONSERTLOKALEN Stallet

 

PRODUCENTEN Stallet

Producenten Stallet producerar ett väl sammansatt konsertprogram med arrangemang både i konsertlokalen Stallet och andra scener i Stockholm. Producenten Stallet har ett gott anseende både i folk- och världsmusikens Sverige och internationellt. Vi hjälper utländska arrangörer komma i kontakt med svenska artister och ger goda råd till svenska och utländska aktörer (t ex ambassader) som vill presentera sitt lands folkmusik i Stockholm och nå ut till en bredare publik.

VÄXTHUSET Stallet

En del av Stallets verksamhet är att lyfta fram nya, kvinnliga och invandrade artister. Stallet är en viktig scen för unga folk- och världsmusik artister och det är många idag både nationellt och internationellt väletablerade artister och grupper som börjat sin karriär på Stallet. Stallet är en väletablerad scen med hög status för unga artister och med event-serien ”Klubb 7” – konserter för unga med unga artister arrangerade av unga arrangörer - ger vi även nya arrangörer möjligheten att förverkliga sina drömmar och idéer.

KONSERTLOKALEN Stallet

Konsertlokalen Stallet är en unik sal med genreanpassad ljudteknik och erfarna ljudtekniker som är en eftertraktad konsertlokal inte bara för folk- och världsmusik genren utan även för andra genrers arrangörer. Med en idealpublik på 30-150 beroende skapas en speciell kontakt mellan artister och publik. Under 2013 har vi börjat hyra ut Stallet till andra genres arrangörer. Dessa cross-over arrangemang kallar vi ”Stallet Guest” och i reklamen förklaras tydligt att det är en annan musikgenre eller evenemang som kommer äga rum i konsertlokalen Stallet.