Nyheter

Arrangörsstöd 2017 - länken är uppe!

Det är dags att söka stöd från Kulturrådet för konsertverksamhet 2017. Är du medlem i RFoD och arrangerar konserter och har kommunalt/regionalt stöd kan söka detta stöd genom RFoD (OBS! Ej föreningar som enbart arrangerar festivaler).

Ansökan görs online på Kulturrådets hemsida och ska vara oss till handa senast 30 september 2016. Tänk på att förbereda ansökan i så god tid som möjligt.

Ansökningar inkomna senare än 30 september kommer inte att behandlas. Vi tar inte emot några kompletteringar efter sista ansökningsdatum.

Länken till ansökningsblanketten är:

http://liquid.kulturradet.se/lfserver/a327

Alla våra aktiva medlemsföreningar har fått ett epost-meddelande med en pdf-mall med ansökan som ni kan använda som arbetsmaterial (det går tyvärr inte att fylla i den, men man kan använda den som exempel på frågor och skriva utkast t.ex. i Word). 

Riktlinjer för bidrag samt förklaring om hur man ansöker kan ni läsa HÄR.

Snart är det dags att söka arrangörsstöd för 2017!


Som ni redan vet är det snart dags att söka statligt arrangörsstöd. Vi har fått några frågor angående årets ansökningsrutiner och vi är i dialog med Kulturrådet kring det. Inom kort kommer de ge oss länken till den aktuella ansökningsblanketten och efter det får ni ett mejl från oss som innehåller länk och praktisk information kring ansökningsprocessen. Ni kommer också få ett exempelmall på blanketten som ni kan spara och använda som säkerhetskopia. Men kom ihåg, att själva ansökan måste fyllas i online, via Kulturrådets server.

Vi återkommer med mer info snart!

Intervju med Niclas på SVT

I början på sommaren blev RFoD:s verksamhetsledare Niclas Lindblad intervjuad av SVT och fick berätta om nuvarande situationen med folkmusik i Sverige. 

HÄR kan du läsa materialet online!

Niclas Pereira dos Reis Lindblad ny verksamhetsledare för Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD)

NiclasNiclas Pereira dos Reis Lindblad har mer än 20 års erfarenhet av musikbranschen. Han har en bred och mångfacetterad erfarenhet och har bland annat arbetat som dj, konsertproducent på Södra Teatern, Selam, Kulturhuset Stadsteatern och som handläggare för musik på Stockholms stads kulturförvaltning. Niclas har också haft uppdrag som sakkunnig i folk-och världsmusik för Kulturbryggan, i arbetsgruppen för fonogramstöd på Kulturrådet och i juryn för folk- och världsmusikgalan. Han har även arbetat i skivaffären Multikulti och suttit i programråd för Re:Orient och Oslo World Music Festival.

"Det ska bli oerhört spännande att komma in i den här fasen av RFoDs utveckling och vara med och omsätta strategier och planer i praktiskt arbete. En viktig fråga för mig är att öka intresset för genren och vidga begreppet folk- och världsmusik och dans. Vår genre har influerat och gett upphov till många andra musik- och dansstilar som jag nu tycker att vi bör låta oss inspireras av och utbyta erfarenheter med. Jag hoppas och tror att min tidigare erfarenhet som konsertproducent, i kombination med mina erfarenheter av offentlig bidragsgivning, gör att jag kan tillföra något nytt till RFoD", säger Niclas Pereira dos Reis Lindblad.

Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD) grundades 1981 och har idag ca 19.500 medlemmar över hela landet, varav den största delen är medlemmar i lokala arrangörs- eller folkmusikföreningar. RFoD kopplar samman genrens olika aktörer - musiker, arrangörer, dansare, pedagoger, producenter mm - för att förmera mötesplatserna, stimulera till nya möten och därmed också utveckling av musiken och dansen. RFoD driver även scenen Stallet Folk & Världsmusik i Stockholm samt utvecklingsprojekt, varav det viktigaste är den unikt breda Folk & Världsmusikgalan som nu i dagarna (30 mars - 2 april) går av stapeln för det sjunde året. Galan äger i år rum i Västerås, efter att tidigare ha gästat Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Umeå.

Niclas Pereira dos Reis Lindblad tillträder tjänsten 2 maj och Sofia Joons, nuvarande verksamhetsledare, arbetar kvar till 31 maj.

För information om Riksförbundet för Folkmusik och Dans se www.rfod.se
För information om Stallet Folk & Världsmusik se www.stallet.st
För information om Folk & Världsmusikgalan se www.folkgalan.se

Kontaktpersoner:

Thomas Tejle, ordförande, 0703225355

Niclas Pereira dos Reis Lindblad, tillträdande verksamhetsledare, 0706103831

Sofia Joons, nuvarande verksamhetsledare, 0764108764

Välkommen till RFoD:s förbundsstämma!

Plats: Västerås Konserthus, ingång vid turistbyrån 

Tid: 3 april 2016, 10.00-12.00

DAGORDNING FÖR FÖRBUNDSSTÄMMA

1. Val av mötesfunktionärer och två protokolljusterare.
2. Fastställande av mötets behörighet.
3. Val av kommittéer och andra utskott som stämman önskar utse.
4. Föredragning av verksamhets- och revisionsberättelse.
5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Beslut om verksamhetsplan.
7. Behandling av medlemmars motioner, styrelsens förslag och fastställande av arbetsgrupper.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Fastställande av budget.
10. Val av ordförande, kassör och övriga ledamöter till styrelsen.
11. Val av två revisorer och två suppleanter.
12. Övriga val
13. Val av ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.
14. Behandling av under stämman väckta frågor.

Bilagor:
1.    Verksamhetsberättelser, RFoD och Stallet, för 2015
2.   Förslag på ändring av stadgar