Nyheter

Ett Musikliv för Alla - PRESSMEDDELANDE

Tyvärr kulturministern, 10 procent räcker inte!

 

I en intervju med anledning av uppropet Ett musikliv för alla! slår kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth fast att 10 procent av statens musikanslag räcker till det fria musiklivet, detta trots att professionella arrangörer och musikgrupper utanför institutionerna når hälften av musikpubliken i Sverige. 

 

För första gången samlar sig det fria musiklivet i Sverige. Uppropet Ett musikliv för alla! är underskrivet av arton nationella musikorganisationer och tillsammans kräver de mer resurser till det fria musiklivet och ett bättre samarbete med musikinstitutionerna.

 

Idag ser de ett underfinansierat musikliv, ofta drivet av helt ideella arrangörer, som ändå tar statens kulturpolitiska prioriteringar och tillgänglighetsmål på allvar.

 

- De fria musikgrupper som turnerar runt om i Sverige idag med knappa förutsättningar är också ofta artister som har en självklar plats på den internationella scenen, säger Jan Granvik, förbundsordförande på Musikerförbundet.

 

Uppropet menar också att offentliga musikinstitutioner bör få ett tydligare, mer mätbart uppdrag att inkludera det fria musiklivet i sin befintliga verksamhet och att det är en demokratifråga att främja mångfalden i det svenska musiklivet. Även här slår kulturministern ifrån sig och menar att politiken inte går in och öronmärker pengar och talar om för institutionerna hur de ska jobba.

 

Vanessa Labanino, ordförande för Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) håller inte med om det: 

- Att ge uppdrag med procentsatser till institutioner är något politiken redan gör i andra sammanhang. Det går ju till exempel att ställa mätbara krav när det gäller jämställdhet, vilket är bra för då kan man räkna och visa på om det går framåt eller bakåt.  

 

Arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst menar i en intervju att det är problematiskt att man i uppropet vill tala om hur stor andel av anslagen som ska gå till en viss typ av konstnärlig verksamhet. 

 

Karin Inde på Riksförbundet Svensk Jazz ber Svensk Scenkonst att läsa uppropet mer noggrant:  

- Nej, det säger vi inte. Uppropet pratar inte om speciella genrer. Vi vill ha en stärkt mångfald som innefattar alla musikuttryck. Vi vill heller inte åt ”en andel av anslagen”. Det vi vill ha är ett mer utvecklat och reglerat samarbete och det kommer att stärka hela musiklivet. Det fria musiklivet är en resurs som vi ser att institutionerna behöver använda mera, helt enkelt för att ge medborgarna ett bredare musikutbud.

 

Just nu författar uppropets underskrivare ett gemensamt förslag på konkreta kulturpolitiska lösningar. Ett öppet debattseminarium planeras i Stockholm i början av maj.

 

 

För mer information kontakta:

Bengt Säve Söderbergh, telefon 0733-441414

Calle Nathanson, telefon 08-452 25 10

Jan Granvik, telefon 0707-365261

Karin Inde, telefon 0704-447228 

Malin Oest, telefon 0705-202198

Martin Q Larsson, telefon 0701-738569

Sofia Joons, telefon 0764-108764

 

Vad är det fria musiklivet?

Aktörer inom musikområdet – musiker, komponister, arrangörer, producenter, skivbolag etc. – som inte är anställda av musikinstitutioner. Det fria musiklivet innefattar såväl professionell som ideell verksamhet. Vårt fokus här är den professionella delen, som bedrivs av aktörer som inte nödvändigtvis försörjer sig på sin musikverksamhet.

 

Vad är en musikinstitution?

Konserthus, operahus, kultur- och teaterhus med musikverksamhet samt länsmusikorganisationer.

 

Deltagare sökes för festival/konferens i Island!

FOLKMUSIKER OCH FORSKARE, FÖRELÄSARE OCH SPELMÄN!

Vi söker Dig som på olika sätt engagerar Dig i nordisk traditionell musik och dans eller vidare sett traditionell musik och dans i Norden och som vill delta på konferensen och musikfestivalen TRADITION FOR TOMORROW den 20-23 augusti i Akureyri, Island.

OM KONFERENSEN

Konferensens tre huvudteman är:

1. Det unika och interrelaterade nordiska kulturarvet inom musik och dans

                      a) Forskning som ägnar sig åt musik- eller danstraditioner i ett av de nordiska länderna.

                      b) Forskning som ägnar sig åt att hitta liknande element i de olika musik- och danstraditionerna i de nordiska länderna.

 2. Tradition >< evolution – det nordiska i världen och världen i Norden

                      a) Utveckling, trender och influenser i dagens traditionella musik och dans i de nordiska länderna.

                      b) Scener, scenprogram, finanser och publikationer i omvandling

3. Tryggande av det immateriella kulturarvet: bevara >< skydda, arkiverade traditioner >< levande traditioner

Mer information om och anmälan till konferensen hittar Du här: CALL FOR PAPERS 

 

OM MUSIKFESTIVALEN

De deltagande artisterna kommer erbjudas möjligheten att spela både på musikfestivalen i anslutning till konferensen och på andra scener samt genomföra workshops. För den musicerande forskaren och föreläsande dansaren är det även möjligt att delta både som artist och konferensdeltagare!

Vi vill att Sverige ska representeras på ett så mångfaldigt sätt som möjligt! Du kan anmäla Dig både som soloartist och grupp. Sista datum för intresseanmälan är 1 april och om Du väljs ut kommer Du få det bekräftat senast den 1 maj.

 

TILL DIG SOM VILL DELTA SOM ARTIST/WORKSHOPSLEDARE

Skicka en beskrivning av vad Du/Ni vill framföra på TRADITIONS FOR TOMORROW samt vilka workshops Du/Ni vill genomföra och skicka med exempel på Din/Er musik eller dans till Sofia Joons (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) eller Gunnar Brandin (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). I gruppen som väljer ut deltagare till musikfestivalen ingår Sofia Joons, Gunnar Brandin, Maria Bojlund och Lars Farago.

 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Konferens-festivalen arrangeras av Nordisk Folkmusik Kommitté, där Sverige representeras av Riksförbundet för Folkmusik & Dans (RFoD) och Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR). För att finansiera Sveriges deltagande på konferensfestivalen kommer vi tillsammans söka bidrag för resor och uppehälle. Vi kan idag inte utlova något gage, men kommer göra vårt bästa för att kunna betala i varje fall små gager till de medverkande artisterna.

 

Mer information om TRADITION FOR TOMORROW: www.tradition.is

 

Tidningen "Folkmusik & Dans" har ny redaktion!

"Folkmusik & Dans" nya redaktörer är Ina Flid och Sofia Joons. Målet är att ge ut fyra nummer av "Folkmusik & Dans" per år. För 2014 nöjer vi oss med tre nummer. 

ÅRETS MANUS- OCH TIPSA-REDAKTIONEN-STOPP ÄR 15 MARS, 15 AUGUSTI OCH 15 NOVEMBER!

Du är välkommen att skicka in färdiga texter, ställa frågor och komma med tips angående allt som rör folk- och världsmusik och –dans, kultur och kulturpolitik! 

Alla nummer kommer att innehålla information om de kommande månadernas evenemang, kurser, konserter osv. Vi önskar att alla RFoD-medlemmar ser ”Folkmusik & Dans” inte bara som en tillbakablickande och analyserande utan även som en framåtblickande tidning. Utnyttja gärna denna möjlighet till att sprida information!

Väl mött!

Dags att skriva vykort!

Uppropet för det fria musiklivet har tryckt upp vykort där musiker, arrangörer, publik - ja, alla som gillar och håller på med musik kan skriva ner varför just de vill att det fria musiklivet ska få ökat stöd och bättre villkor! 

Vi kommer sedan se till att alla tankar når fram till beslutsfattarna. 

Skriv till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. om du vill sprida vykorten i din omgivning, på dina konserter etc. 

http://ettmusiklivforalla.wordpress.com/

Dags att nominera!

 

Nu är det återigen dags att börja tänka på vem du vill ska sitta i RFoDs styrelse. Det här är din möjlighet att påverka vilka som ska vara med och styra RFoDs verksamhet under den kommande perioden, 2014 – 2016. 

 

Nomineringsprocessen går till på följande sätt: 

 

Skicka namn och kontaktuppgifter (om möjligt) till den person du tycker är lämplig att sitta i RFoDs styrelse till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 28 februari 2014. Valberedningen tar hand om förslagen som kommit in och kommer därefter att göra avvägningar enligt valberedningens riktlinjer för att få fram ett bra förslag till styrelse inför årsstämman 12-13 april i Stockholm.

 

Valberedningens förslag kan du ta del av den 28 mars.  I valberedningen sitter Eva Omagbemi, sammankallande, Erik Gunnarsson, Jon Söder och Eva Romell. 

 

Sätt igång och nominera nu!

 

Hälsningar

 

 

Eva Omagbemi